Müşteri Notları

 Etkinlik Takip Sistemi

 Müşteri Notları Nasıl Yönetilir? 


  • 1.Satış öncesinde ve sonrasında tüm kullanıcıların faydalanabileceği notlar sistemde kaydedilebilir
  • 2.Notlar, kişi kayıtlarında özel olarak kaydedilebilirken her teklif ekranında etkinliğe bağlı olarak ta kaydedilebilir
  • 3.Teklif ekranlarında, müşteriler ile ilgili girilen notların görüntülenmesi satışa giden aşamada işleri kolaylaştırır
Notlar Bölümü Ekranı