Kasa ve Finans İşlemleri

 Etkinlik Takip Sistemi

 Şuve-Mekan Kasaları Nasıl Yönetilir? 


  • 1.Gemici takvimi üzerinden boş gözüken bir gün ve saat için seçin
  • 2.Oluşturduğunuz kasalardan birini "Merkez Kasa" olarak işaretleyebilirsiniz. Bu sayade para trafiğinin merkezini oluşturursunuz
  • 3.Şubeleriniz arasında gönderilen paralar ve giderleriniz, tahsilatlarınız ile birlikte sistemde tutulur ve hesaplamalar yapıldıktan sonra güncel kasa durumunuzu her zaman görebilirsiniz
  • 4.Tüm kasa görüntülemeleri yetkilere tabidir. Personele vereceğiniz ayrıntılı yetkiler sayesinde kimin hangi kasayı göreceğini belirleyebilir ve transfer,gider girişi vb. konularda işlem yapabilme imkanını verebilirsiniz.

Kasa Görünümü


Kasa Bakiye Durumu Görüntüleme


      5.Belirli durumlarda şube-mekanlar arasında mevcut kasalarınızdan bakiyeleri, diğer bir şube-mekanın ihtiyacı halinde veya merkez kasanın talebi doğrultusunda transfer edebilirsiniz. Karşı taraf bakiyeyi teslim alarak KABUL işlemini sistemde yapmadan kasada değişiklik olmaz. Ayrıca gödnerilen paraların karşı tarafta alınıp alınmadığını yöneticin kontrol imkanı olmaktadır.


Şubeler Arası Transfer Ekranı      6.
Şube-mekanlarda yapılan giderlerin güncel kasa bakiyelerinize etki edecek şekilde ve gelir - gider analizi yapabilmeniz için sistemde girişlerini yapabilirsiniz. İsterseniz ileri dönem ödemelerinizi taahhuk ettirerek zamanı geldiğinde yaptığınız kısmi ve tüm ödemeleri taahhuklara işleyebilirsiniz.

Gider Kayıt Ekranı